Kosten incassowerkzaamheden A&O Adviesburo

Bij A&O Adviesburo houden we van transparantie dus ook onze incasso tarieven zijn inzichtelijk.

Incassokosten 2017

Hoofdsom Ten hoogste % Max. vergoeding Totaal
Over eerste € 2.500,- 15% €  375,- €  375,-
Over tweede € 2.500,- 10% €  250,- €  625,-
Over volgende € 5.000,- 5 % €  250,- €  875,-
Over volgende € 190.000 1 % €1.900,- €2.775,-
Over het meerdere 0.5% €4.000,- €6.775,-

voor rekeningen die lager zijn dan € 267,00 is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimum bedrag van EUR 40,00 voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan € 267,00? Dan betaalt u het minimum bedrag van € 40,00 voor incassokosten.

BTW over de incassokosten

Onze inkomsten zijn excl BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur. (Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst, waardoor de eindafrekening uiteindelijk gelijk blijft.) Mocht u een Stichting hebben dan komen de kosten voor rekening van uw debiteur, u dient dit kenbaar te maken aan uw wanbetaler.

Griffierechten 2017

Het griffierecht moet u betalen vanaf de dag van de eerste terechtzitting (rolzitting). Deze datum wordt in de dagvaarding genoemd. Voor verzoekschriften moet u het griffierecht betalen vanaf de datum van indiening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt niet inhoudelijk op de zaak beslist. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Elke rechtbank heeft een eigen bankrekening. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de griffienota.
Bij de kantonrechter kunnen zaken met een belang tot € 25.000,– worden aangebracht of zaken waarvoor de kantonrechter specifiek bevoegd is.

Tarieven vanaf 1 januari 2017 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2017 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2017.

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet. De tabel hieronder is daaruit overgenomen.

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften

Griffierecht niet-natuurlijke personen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht onvermogenden

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
– onbepaalde waarde of
– met een beloop van niet meer dan € 500,-
 € 117,00  € 78,00  € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,–  € 470,00  € 223,00  € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,-  € 939,00  € 470,00  € 78,00
Aktes  € 123,00  € 123,00  € 123,00
Verzetschrift Wet Mulder  € 117,00  € 78,00  € 78,00