Debiteurenbewaking Alkmaar, uw administratie onze kunde 

Debiteurenbewaking Alkmaar

Voor een goede en constante bedrijfsvoering weet u als geen ander dat het belangrijk is dat uw debiteuren de rekening op tijd betalen. Niet alleen zodat de betalingen vlot binnenkomen, maar ook zodat uw eigen bedrijfsprocessen optimaal kunnen presteren. Als ondernemer zijnde heeft ook u te maken met rekeningen die op tijd moeten worden betaald. Wanneer u structureel uw openstaande rekeningen niet kunt innen, kan dit de continuïteit van uw bedrijfsvoering raken. Er zijn voorbeelden uit de praktijk waarbij ondernemers zelfs in een negatieve cashflow situatie belanden, als gevolg van te laat of niet betaalde rekeningen. Debiteurenbewaking Alkmaar heeft al jaren ervaring hier mee en voert deze taken voor u uit.

Uw klant betaald te laat of niet

U bent in een situatie waarin u uw klant de rekening heeft gestuurd. Tot op heden heeft u echter nog geen betaling mogen ontvangen. Dit resulteert vaak in meerdere telefoontjes naar de betreffende klant, of het sturen van een herinnering. Het komt helaas voor dat ook na deze inspanningen rekeningen niet (op tijd) worden betaald. Hierdoor belandt u in een negatieve spiraal van telefoontjes en facturen, die niet tot het gewenste resultaat leiden. Het gevolg hiervan is dat u veel tijd en energie kwijt bent aan dit soort vervelende zaken. Het constant bellen en factureren neemt kostbare tijd in beslag, tijd die u juist nodig heeft om uw onderneming succesvol te kunnen runnen. Debiteurenbewaking Alkmaar kan hierbij helpen.

Bespaar energie en tijd

Het succesvol innen van openstaande rekeningen kan u een hoop tijd kosten. Tijd die u beter kunt besteden aan de zaken waarin u zich specialiseert: het runnen van uw onderneming. Vaak schiet het afhandelen van openstaande rekeningen erbij in, door gebrek aan tijd. Daarnaast speelt nog een andere factor. U wilt natuurlijk uw debiteuren niet te negatief benaderen. Uw klant is u lief. Het is belangrijk de relaties onderling goed te houden, zodat de klant in kwestie ook in de toekomst uw producten of diensten zal blijven afnemen. Dit is precies waar Debiteurenbewaking Alkmaar in beeld komt. Wij benaderen uw debiteuren altijd op een vlotte en uiterst correcte wijze. Tegelijkertijd zijn wij succesvol in debiteuren bewegen tot een snelle betaling van uw openstaande vordering. Hierdoor kan een langslepend incasso traject vaak worden voorkomen.

Wij ontzorgen

Met debiteurenbewaking geeft u het incassotraject geheel uit handen. Debiteurenbewaking Alkmaar neemt deze hele activiteit voor u over. Zoals boven is beschreven zal Debiteurenbewaking Alkmaar zich inzetten om alle nog openstaande vorderingen snel en succesvol alsnog te innen. Het grote voordeel hiervan is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Wij zorgen voor de telefoontjes, facturen en herinneringen. Zodat u de focus kunt leggen op uw bedrijfsvoering. Wij nemen het administratieve gedeelte voor u over. Hiermee voorkomt u tevens vervelende confrontaties aan de telefoon of per brief. Uw relatie met uw klant blijft zodoende optimaal. Wanneer het op betalingen aankomt, heeft de klant slechts met Debiteurenbeheer Alkmaar van doen. Zo houdt u uw bedrijfsvoering en facturatieproces geheel gescheiden. Debiteurenbeheer Alkmaar kan u helpen met bovenstaande zaken, maar kan ook op andere gebieden een belangrijke hulp zijn. Zoals bijvoorbeeld in gevallen waarbij slechts de gang naar de rechter uitkomst zal gaan bieden.

Het incasso traject

In het uiterste geval, wanneer een klant na diverse brieven, telefoontjes en aanmaningen, niet reageert of in zijn geheel niet betaald, kan er worden gekozen om uw vordering middels een incasso traject alsnog te innen. In dit geval kan Debiteurenbeheer Alkmaar u ook van dienst zijn. Om te beginnen zullen wij uw klant informeren per brief over de ontstane situatie. Hierin zullen we uw klant op de hoogte stellen van het feit dat er een incasso traject zal worden opgestart als de openstaande vordering niet op korte termijn alsnog wordt voldaan. Wanneer de klant hierna niet overgaat tot betaling, zullen wij de incasso procedure starten.

Uw klant laten dagvaarden

Bij het uitblijven van de betaling van uw openstaande vordering zullen wij uw klant officieel dagvaarden. Dit doen wij door de hulp in te schakelen van een advocaat. Uw klant zal in deze dagvaarding worden geïnformeerd dat hij of zij voor de rechtbank moet verschijnen. Ook zal er informatie in staan over de locatie, de datum en tijd waar hij of zij voor de rechter dient te verschijnen. De rechter zal op de zittingsdatum vervolgens bepalen, op grond van het door ons aangeleverd bewijs, wat het gevolg zal zijn voor uw klant. In de meeste vergelijkbare gevallen bepaald de rechter in uw voordeel. Dit betekent dat uw klant verplicht wordt de openstaande vordering, plus wettelijke rente alsnog en direct aan u te voldoen. Daarnaast wordt uw klant meestal ook veroordeeld tot de kosten van uw advocaat, de griffiekosten en andere kosten die u als gevolg van het niet nakomen van uw klant, heeft moeten maken.

Dwangmiddelen

Wanneer zelfs na de uitspraak van de rechter de klant nog altijd niet overgaat tot het betalen van de openstaande vordering, zijn er, met het vonnis van de rechter in de hand, dwangmiddelen beschikbaar om alsnog betaling te verkrijgen van uw vordering. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op alle tegoeden die uw klant op bankrekeningen heeft staan. Deze tegoeden kunnen vervolgens worden aangewend om aan de openstaande vordering en verdere ontstane kosten te voldoen. Wanneer eventuele banktegoeden niet toereikend zijn, kan er gebruik gemaakt worden van andere dwangmiddelen. Zo kan er tevens beslag worden gelegd op alle inkomsten van uw debiteur. Op die manier kunnen alle binnenkomende gelden worden aangewend om alsnog aan uw openstaande vordering te voldoen. Wanneer ook deze methode niet lijdt tot het gewenste resultaat, kan er in het uiterste geval beslag worden gelegd op alle goederen die zich onder uw debiteur begeven. Deze goederen kunnen vervolgens ten gelde worden gemaakt, totdat het bedrag dat uw debiteur aan u verschuldigd is, is bereikt.

Voorkomen is beter met debiteurenbewaking Alkmaar

Debiteurenbeheer Alkmaar is er echter in gespecialiseerd om dergelijke processen succesvol te voorkomen waar mogelijk. Door een snelle handelswijze en effectieve manier van klantbenadering, slagen wij er meestal in om uw vordering zonder tussenkomst van een rechter succesvol te innen. Het grote voordeel hierbij is de enorme besparing van tijd en geld die dit met zich meebrengt.