Incassobureau in Alkmaar

Incassobureau Alkmaar

Incassobureau Alkmaar

Wanneer je debiteuren de rekening niet of te laat betalen, levert je dit een vervelende situatie op. Aan de ene kant wil je de klant niet te hard aanpakken. De klant doet al jaren goede zaken met jouw bedrijf. Je wilt in de toekomst ook nog diensten of goederen aan de klant kunnen leveren. Aan de andere kant laat de betaling van de openstaande factuur nu wel heel lang op zich wachten. Zelf heb je ook kosten die op tijd moeten worden betaald. Mede door dit soort zaken kunnen in een uiterst geval je eigen financiën in het gedrang komen. Hierdoor kan een succesvolle voortzetting van je bedrijf in het geding komen. Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat er geld binnenkomt, en dan met name op tijd en continu. Dit is precies waar Incassobureau Alkmaar iets voor u kan betekenen. Het incassobureau is zich ervan bewust dat zakenrelaties belangrijk zijn. Met een slimme en doeltreffende methode kan Incassobureau Alkmaar uw zorgen uit handen nemen. Namens u of uw bedrijf zullen wij de openstaande factuur bij uw klanten gaan inwinnen. Wij passen hiervoor een effectieve methode toe. Wij zullen de klant zowel per telefoon, e-mail en brief contacteren en wijzen op de openstaande vordering.

Mogelijkheden

Bij Incassobureau Alkmaar zijn er diverse mogelijkheden om te komen tot het gewenste resultaat: de betaling van de openstaande factuur. Zoals gezegd kunnen zij namens u de klant benaderen en die ertoe aanzetten om alsnog tot betaling over te gaan. In de meeste gevallen lijdt dit uiteindelijk tot betaling. In enkele gevallen kan het voorkomen dat uw klant of debiteur op dit moment niet in staat is om het bedrag in zijn geheel ineens te voldoen. Hierin voorziet Incassobureau Alkmaar een oplossing. Wij spreken met de debiteur een betalingstermijn af, waar hij of zij zich strikt aan dient te houden. Op deze manier wordt de factuur alsnog geïnd. Wilt u niet langer wachten en bent u helemaal klaar met de betreffende debiteur? Dan biedt Incassobureau Alkmaar een optie waarbij zij uw openstaande vordering van u overnemen. Dit heet codering. Tegen betaling van een percentage van de openstaande som, wordt Incassobureau Alkmaar eigenaar van de openstaande schuld. Hierdoor heeft u direct een groot percentage van het openstaande bedrag in handen. U heeft verder geen omkijken meer naar het verdere verloop van de inning van deze vordering. Incassobureau Alkmaar bekijkt deze optie van dossier tot dossier. In bepaalde gevallen kan worden besloten om een vordering over te nemen, in andere gevallen kan worden besloten om u te vertegenwoordigen.

Extra middelen

Allereerst zal Incassobureau Alkmaar uw debiteur benaderen via telefoon, mail en post. Hierin zal uw debiteur op de hoogte worden gesteld van het feit dat uw vordering door Incassobureau Alkmaar zal worden geind. De debiteur zal een gelegenheid krijgen krijgen om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Vaak wordt de vordering op deze manier alsnog betaald. Hetzij ineens, hetzij middels een betalingsregeling zoals al eerder uiteen gezet. De debiteur zal bijkomende kosten moeten betalen die het inschakelen van het incassobureau met zich meebrengen. Wanneer een debiteur na deze laatste kans nog steeds geen thuis geeft, kan Incassobureau Alkmaar extra middelen inzetten. Zo kan het bureau een advocaat of een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Via deze weg kan een debiteur worden gedagvaard. Een dagvaarding is een aankondiging om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal zich dan buigen over uw zaak. In de meeste gevallen beslist de rechter in uw voordeel. Uw debiteur heeft middels uw onderlinge overeenkomst de plicht tot nakoming hiervan. Als de rechter in uw voordeel beslist, komen ook de kosten voor de dagvaarding, de griffiekosten en de kosten van de advocaat voor rekening van de debiteur.

Beslaglegging

Wanneer een rechter u in het gelijk stelt, zal de debiteur moeten betalen binnen een redelijke termijn. Doet de debiteur dit nog steeds niet, dan zijn er mogelijkheden ontstaan om de debiteur alsnog te dwingen de openstaande vordering te voldoen. Zo kan in dergelijke gevallen beslag worden gelegd op de bankrekening van de debiteur, een zogenoemd bankbeslag. De banktegoeden van de debiteur worden bevroren. Het bedrag dat nog openstaat zal van de bankrekening van de debiteur worden gehaald om zo alsnog de vordering te voldoen. Door de uitspraak van de rechter is deze mogelijkheid direct uitvoerbaar. Mocht er niet voldoende saldo staan op de bankrekening van de debiteur, zijn er andere manieren om de openstaande vordering alsnog te innen. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het loon van de debiteur. Dit kan worden uitgewonnen tot het te betalen bedrag is bereikt. Wanneer uw debiteur geen of niet afdoende inkomsten heeft of genereert, is er nog een derde mogelijkheid tot beslag: het beslag op de goederen van de debiteur. Samen met een gerechtsdeurwaarder wordt de woning van de debiteur aangedaan. De spullen van de debiteur kunnen worden verkocht tot het bedrag van de openstaande vordering is voldaan. Dit zijn de mogelijkheden die Incassobureau Alkmaar u kan bieden.

De voordelen op een rij van Incassobureau Alkmaar

Door het inschakelen van Incassobureau Alkmaar kunt u zich bezighouden met de dingen waarin u bedreven bent: het runnen van uw bedrijf. Het incassobureau zorgt ervoor dat uw vordering op een snelle, effectieve en succesvolle manier wordt geïnd. Bijkomend voordeel is dat u zich niet hoeft in te laten met uw debiteur waardoor mogelijk de goede band kan worden geschaad. Het incassobureau regelt het voor en namens u. Zoals vermeld hebben wij uitgebreide mogelijkheden om in uiterste gevallen alsnog uw vordering binnen te halen. Door de effectieve aanpak van Incassobureau Alkmaar is dit vaak helemaal niet nodig. Hierdoor wordt vaak al betaling van de openstaande vordering bereikt voor er enig vervolgtraject gestart behoeft te worden. U kunt zichzelf en uw bedrijf in zijn geheel ontzorgen door alles te laten regelen door Incassobureau Alkmaar. Wanneer de vordering binnen is zal deze per ommegaande aan u worden overgemaakt. Eventuele gemaakte kosten komen voor rekening van de debiteur. Op deze manier wordt een voor u optimaal resultaat in een kort tijdsbestek behaald. Wacht niet langer en bezoek www.aenoadviesburo.nl om uw vordering direct via de online tool in te dienen.