Kosten

Kosten incassowerkzaamheden A&O Adviesburo BV

Bij A&O Adviesburo BV houden we van transparantie dus ook onze incasso tarieven zijn inzichtelijk.

Incassokosten 2020

Hoofdsom Ten hoogste % Max. vergoeding Totaal
Over eerste € 2.500,- 15% € 375,- € 375,-
Over tweede € 2.500,- 10% € 250,- € 625,-
Over volgende € 5.000,- 5% € 250,- € 875,-
Over volgende € 190.000 1% €1.900,- €2.775,-
Over het meerdere 0.5% € 4.000,- € 6.775,-

Voor rekeningen die lager zijn dan € 267,00 is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimum bedrag van EUR 40,00 voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan € 267,00? Dan betaalt u het minimum bedrag van € 40,00 voor incassokosten.

BTW over de incassokosten

Onze inkomsten zijn excl BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur. (Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst, waardoor de eindafrekening uiteindelijk gelijk blijft.) Mocht u een Stichting hebben dan komen de kosten voor rekening van uw debiteur, u dient dit kenbaar te maken aan uw wanbetaler.

Griffierechten 2020

Het griffierecht moet u betalen vanaf de dag van de eerste terechtzitting (rolzitting). Deze datum wordt in de dagvaarding genoemd. Voor verzoekschriften moet u het griffierecht betalen vanaf de datum van indiening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt niet inhoudelijk op de zaak beslist. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Elke rechtbank heeft een eigen bankrekening. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de griffienota. Bij de kantonrechter kunnen zaken met een belang tot € 25.000,– worden aangebracht of zaken waarvoor de kantonrechter specifiek bevoegd is.

Tarieven vanaf 1 januari 2020 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2020 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2020.

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet. De tabel hieronder is daaruit overgenomen.

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
– onbepaalde waarde of
– met een beloop van niet meer dan € 500,-
€ 124 € 83 € 83
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– € 499 € 236 € 83
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- € 996 € 499 € 83
Aktes € 130 € 130 € 130
Verzetschrift Wet Mulder € 124 € 83 € 83