Schuldhulpverlening Alkmaar

Schuldhulpverlening Alkmaar

Schuldhulpverlening AlkmaarHet kan om uiteenlopende redenen voorkomen dat mensen zich in de schulden werken. Soms zijn deze schulden nog te overzien. Bijvoorbeeld een roodstand bij de bank van 1000 euro is voor een natuurlijk persoon met een maandelijks full-time inkomen met een betalingsregeling goed af te handelen. Moeilijker wordt het als de schuldenberg grote vormen aanneemt. Voorbeelden hiervan zijn leningen die niet (op tijd) worden afgelost, openstaande rekeningen bij de zorgverzekering, huurachterstanden of anderzijds betalingsachterstanden. In dit soort gevallen kunnen de bedragen snel en hoog oplopen, waardoor de persoon in kwestie niet meer in staat is zijn schulden op tijd te voldoen en te maken krijgt met bijvoorbeeld Schuldhulpverlening Alkmaar. Hierdoor ontstaat een impasse. In deze situatie zijn er nog enkele wegen die bewandeld kunnen worden om deze kwestie op te lossen. Schuldhulpverlening Alkmaar heeft al jaren ervaring met deze gevallen en kan hierbij helpen!

Zelfstandig oplossen

Een natuurlijk persoon kan in deze situatie zelfstandig contact opnemen met zijn of haar schuldeisers. Schuldhulpverlening Alkmaar kan hierbij helpen. Vervolgens kan de situatie worden uitgelegd. Hierop kan de persoon in kwestie de schuldeiser vragen of hij of zij akkoord gaat met een betaling in termijnen. Op die manier kan een betalingsregeling worden geregeld, zodat de openstaande schuld alsnog kan worden voldaan. Wanneer ook deze onderneming fout loopt, bijvoorbeeld door het niet tijdig overmaken van de afgesproken betalingstermijn, is in veel gevallen de gehele openstaande schuld volledig opeisbaar. De schuldeiser kan met hulp van een derde partij, zoals incassobureau Alkmaar, de schuld gaan innen.

Schuldhulpverlening Alkmaar

Nu de situatie dermate ernstig is, en de persoon in kwestie door de bomen het bos niet meer ziet, kan een schuldhulpverlener nog uitkomst bieden. Een schuldhulpverlener kan de zaak van de persoon in kwestie aannemen. In de eerste fase gaat de schuldhulpverlener inventariseren wat precies de situatie is. De schuldenaar levert daartoe alle beschikbare informatie en papieren aan de schuldhulpverlener. Op basis van de opgegeven informatie van de schuldenaar gaat de schuldhulpverlener het geheel op een rijtje zetten. Zoals een optelsom van alle openstaande vorderingen, alle bronnen van inkomsten. Daarnaast kijkt de schuldhulpverlener waar de kern van het ontstane probleem precies ligt. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zoals een gokverslaving, slechte omgang met de financiën in het algemeen, de post nooit openen enzovoorts. Hiernaast wordt bekeken in welke mate de persoon in kwestie zelfredzaam is. Dit wil zeggen, kan hij of zij voorzien in de eerste levensbehoefte, zoals het betalen van huur, boodschappen en alles wat hierbij komt kijken. Afhankelijk van welke conclusie de schuldhulpverlener trekt, kan er worden gekozen voor een zogenoemd ‘budgetbeheer’. Ook een optie is aan aanvragen van een zogenoemd beschermingsbewind. Gedurende deze onderzoekende fase waarin het dossier zich dan bevind, wordt er nog niet direct met crediteuren gepraat.

Het schuldhulp traject

Wanneer bovenstaande informatie is verwerkt en er gekozen is voor een plan van aanpak, zal de schuldhulpverlener de crediteuren actief gaan benaderen. Hij of zij zal namens de schuldenaar pogen een betalingsregeling te sluiten voor de openstaande schulden. Tevens wordt er vaak een betalingsvoorstel gedaan. Dit betekent in de praktijk vaak dat er een gedeelte van de openstaande schuld meteen wordt voldaan, waarna het resterende gedeelte wordt kwijtgescholden. Dit gebeurd enkel wanneer de schuldeisers hiermee instemmen, zij hebben hiertoe geen verplichting. Wanneer alle schuldeisers instemmen met een afbetalingsplan of schuldenregeling, kan het schuldhulptraject starten. Dit houdt in dat de schuldenaar gedurende drie jaar lang zich maximaal moet inzetten om zoveel mogelijk geld te verdienen om zoveel mogelijk, het liefst alle schulden te betalen. Hierbij moet de schuldenaar zich houden aan strikte regels. Zo zal bijvoorbeeld alle post worden verstuurd naar de schuldhulpverlener. Dit zodat hij of zij goed de vinger op de pols kan houden. Op deze manier kan worden gezien of de schuldenaar zijn of haar afspraken nauwgezet nakomt.

Voorwaarden schuldhulpverlening

Om in aanmerking te kunnen komen voor een schuldhulpverleningstraject, moet er worden voldaan aan een aantal strikte voorwaarden. Deze voorwaarden moeten nauwgezet worden nagekomen om het traject te mogen afleggen. Het begint met altijd en op tijd het betalen van de vaste lasten. Dit is een absolute voorwaarde. Hiernaast mogen er uiteraard, voor zover dit nog niet vanzelfsprekend leek, geen andere schulden worden gemaakt, op welke manier dan ook. Om deze voorwaarden kracht bij te zetten moet door de schuldenaar een zogenoemde schuldenregelingovereenkomst worden getekend. Daarnaast moeten alle inkomsten die er maar kunnen worden gegenereerd worden betaald aan de schuldeisers. Er moet een uiterste inspanning worden verricht door de schuldenaar om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers.

Afloscapaciteit

Er moet zoveel mogelijk geld worden verdiend om de schuldeisers tegemoet te komen. Hiernaast moet er wel een bedrag over blijven om van te kunnen leven. Een persoon moet immers kunnen beschikken over een woonruimte en kunnen eten en drinken. Dit wordt het vrij te laten bedrag genoemd. De schuldhulpverlener zal de hoogte van dit vrij te laten bedrag berekenen en vaststellen. Dit bedrag is een onaantastbaar bedrag en uitsluitend bedoeld voor de persoon in kwestie om te voorzien in zijn of haar levensonderhoud.

Instemming schuldeisers

Zodra de schuldeisers van de persoon in kwestie akkoord gaan met dit voorstel, gaat het traject lopen. Er zijn verschillende soorten manieren te onderscheiden waarop deze zogenoemde minnelijke schuldhulpverlening kan plaatsvinden. Schuldsanering en schuldbemiddeling. Bij een schuldsanering krijgen de schuldeisers het aan hun openstaand e bedrag ineens uitgekeerd door de gemeentelijke kredietbank. De schuldenaar betaalt vervolgens deze gemeentelijke kredietbank in drie jaar maandelijks af met al het inkomen dat hij of zij verdiend boven het vrij te laten bedrag. Schuldbemiddeling, de andere variant, houdt in dat de schuldeisers eens per jaar een gedeelte van de openstaande schuld overgemaakt krijgen. Elk jaar wordt er berekend aan de hand van de situatie (wel een baan of juist niet, ziek of juist overwerk) wat de hoogte van dit jaarlijkse bedrag zal zijn. Bij deze vorm van afhandeling is dus de aflossing variabel en onderhevig aan de omstandigheden waarin de schuldenaar zich bevind. Bij het wettelijke schuldsaneringstraject staat van tevoren het gehele bedrag vast en wordt dit door de gemeentelijke kredietbank ineens en volledig uitbetaald, waarna de schuldenaar gedurende het traject de schuld in termijnen aflost bij de kredietbank.

Zie je door de bomen het bos niet meer, neem contact op met A&O Adviesburo voor een vrijblijvende afspraak.